پایگاه خبری ایران خبر 5 بهمن 1398 ساعت 14:41 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/144913/ماموریت-آوایی-باقری-کنی-پیگیری-حقوقی-ترور-شهید-سلیمانی -------------------------------------------------- عنوان : ماموریت آوایی و باقری کنی برای پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی -------------------------------------------------- رئیس قوه قضائیه پیگیری حقوقی و بین المللی ترور سپهبد سلیمانی را به وزیردادگستری و معاون امور بین الملل قوه قضائیه محول کرد. متن : به گزارش ایران خبر، پیگیری حقوقی و بین المللی ترور شهیدان سلیمانی و المهندس یکی از مطالبات مردم و همچنین سران قوا است . رئیس قوه قضائیه هم در چندین سخنرانی خود به این موضوع تاکید و بر ضرورت پیگیری حقوقی اشاره کرده است. همان روزهای نخست ترور سپهبد سلیمانی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: اقدام دولت جنایتگر آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و ابومهدیالمهندسو همراهان ایشان، از منظر حقوقی یک اقدام تروریستی و نمونه بارز تروریسم دولتی است.این اقدام وحشیانه ضد حقوق بشری و مغایر تمامی موازین بینالمللیاست. شهید سلیمانی به عنوان یک مقام عالی‌رتبه مهمان رسمی مقامات دولت عراق بود که یک دولت بیگانه که در این کشور حضوری غیرقانونی دارد این جنایت را مرتکب شد. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: به آمریکایی‌ها اعلام می‌کنیم که نباید به سکوت مجامع حقوق بشری و مدعیان دروغین حقوق بشر و حقوق بینالمللدلخوش کنند. به عنوان دستگاه قضائی هم در کنار وزارت امورخارجهاین جنایت را در مجامع بینالمللیتعقیب خواهیم کرد. رئیس قوه قضائیه هم امروز در تماس تلفنی با رئیس شورای عالی قضایی عراق بر پیگیری این موضوع در عراق تاکید کرد. رئیسی همچنین علی باقری کنی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری را مامور پیگیری ابعاد بین المللی و حقوقی ترور شهید سلیمانی کرد.