پایگاه خبری ایران خبر 19 شهريور 1398 ساعت 10:13 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/138631/مترو-نقشی-فرونشست-های-تهران-ندارد -------------------------------------------------- عنوان : مترو نقشی در فرونشست‌های تهران ندارد -------------------------------------------------- مدیرعامل متروی تهران نقش حفاری‌های مترو در فرونشست زمین را رد کرد. متن : به گزارش ایران خبر، علی امام در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر نقش و تاثیر حفاری‌های مترو در گذشته در فرونشست زمین در پایتخت گفت: مترو نقشی در فرونشست زمین پایتخت ندارد. وی با بیان اینکه در پی حفر تونل‌های مترو گاه شاهد فرو ریزش زمین هستیم گفت: فرو ریزش معابر در تهران که بعضا با حفر مترو در تهران بروز می کند کهعمدتا به علت شکستگی لوله های خدماتی همچون آب است که موجب شستگی خاک شده و در نهایت با خالی شدن خاک زیر آسفالت،حفره هایی در معابر ایجاد می شود. مدیرعامل متروی تهران با بیان اینکه فروریزش با فرو نشست متفاوت است و حفر مترو ارتباطی با این پدیده ندارد، گفت: علت اصلی ایجاد فرونشست در تهران، خالی شدن سفره های آبهای زیر زمینی و نه حفر مترو است.