پایگاه خبری ایران خبر 31 فروردين 1398 ساعت 16:24 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/video/131529/فیلم-سایه-ملخ-اراضی-6-استان -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/سایه ملخ ها بر اراضی 6 استان -------------------------------------------------- زمین های گندم و جو درخطر آفت عربستانی متن :