پایگاه خبری ایران خبر 17 تير 1399 ساعت 10:59 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/151436/افزایش-مصرف-شبه-افیون-های-خطرناک-جدید-تحولات-سریع-بازارهای-موادمخدر -------------------------------------------------- عنوان : افزایش مصرف شبه افیون‌های خطرناک جدید و تحولات سریع بازارهای موادمخدر -------------------------------------------------- انتشار گزارش جهانی سال ۲۰۲۰ دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد درباره «مواد مخدر» امسال با شیوع ویروس کووید-۱۹ همراه بوده است؛ ویروسی که رد پایش را بر بازار جهانی مواد مخدر نیز بر جای گذاشته و خبر از اختلال در بازار مواد، گرایش افراد فقیر و نابرخوردار به الگوهای مضر مصرف مواد و یا دچار شدن آنان به اختلال سوء مصرف و ... دارد. متن : به گزارش ایران خبر، دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحدکهگزارش «جهانی مواد مخدر» را در ۲۶ ژوئنمنتشر کردهاستکتابچه‌های شش‌‎گانه گزارش جهانی مواد با موضوعات متفاوت «خلاصه اجرایی»، «مصرف مواد و پیامدهای سلامت»، «روندها و چالش‌های جدید»، «زنجیره عرضه»، «ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی و اختلال‌های سوء مصرف مواد» و «سایر مسائل سیاست مخدری» را به انتشار درآوردهکه در آن جدیدترین روندهای مصرف و مقابله با انواع مواد در این گزارش نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند؛موضوعاتی همچون تأثیر همه‌گیری جهانی کووید – ۱۹ بر بازار مواد، تشدید پیچیدگی و گسترش بازارها از جمله این موضوعات هستند. نظر سازمان ملل متحد دربارهتأثیر کرونابر مواد مخدر در این راستا منصور براتی- معاون پژوهشی موسسه کادراس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تحلیلی کهدفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحداز پدیده تأثیر شیوع جهانی بیماری کووید ـ۱۹ بر مصرف مواد و بازارهای عرضه مواد داشتهتوضیحاتی ارائه می‌دهد ومی‌گوید: به نظراین سازمان،شیوع کووید-۱۹ در جهان تأثیری همچون بحران اقتصادی ۲۰۰۸ برجای می‌گذارد؛تأثیر این بیماری بر بازار مواد نامشخص است و نمی‌توانپیامدهای آن را به دقت پیش‌بینی کرد، اما چیزی که روشن است گستردگی این تأثیر است. با تداوم یافتن محدودیت‌ها که دسترسی به پیش‌سازها و دیگر مواد شیمیایی را دشوار ساخته، برخی از تولیدکنندگان ناچار از تلاش برای یافتن راه‌های جدید برای تولید مواد شده‌اند. آنچه در سال ۲۰۰۸ بر بازار مواد مخدر گذشت وی درباره بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و تاثیر آن بر بازار مواد مخدر اینطور توضیح می‌دهد: زمانی کهبحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ به روزهای سخت خود رسید، برخی مصرف‌کنندگان مواد، شروع به جست‌وجوی مواد مصنوعی ارزان‌تر کرده و الگوی مصرف به سوی تزریق سوق پیدا کرد. در این میان حکومت‌ها نیز بودجه‌های مرتبط با مواد مخدر را کاهش دادند. تاثیر کرونا بر بازار جهانی مواد مخدر براتی در تحلیلگزارش سازمان ملل می‌گوید: سازمان ملل متحد فوری‌ترین اثر کروناویروس بر قاچاق مواد رامختص کشورهایی می‌داند که مقادیر بسیار زیادی مواد توسط پروازهای هواپیمایی‌ تجاری قاچاق می‌کنند. در بلند مدت اما، افت اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده بر رفت و آمد می‌تواند موجب اختلال در بازار مواد شود. از سوی دیگر افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی نیز احتمال گرایش پیدا کردن افراد فقیر و نابرخوردار به الگوهای مضر مصرف مواد و یا دچار شدن آنان به اختلال سوء مصرف و یا روی آوردن به فعالیت‌های مرتبط با مواد (چه تولید یا چه ترانزیت) را افزایش می‌دهد. هشدار نسبت به افزایش مصرف مواد در جهان به گزارش ایران خبر، یکی از فصول گزارش‌سال ۲۰۲۰ دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان مللموضوع «گسترش و پیچیدگی رشد بازار» استکه براتیبا بیان اینکهالگوهای رشد جمعیت مصرف‌کننده به طور نسبی گویای گسترش بازار است،می‌افزاید:مصرف مواد در سراسر جهان در حال افزایشاست، هم از منظر میزان کلی مصرف و هم از نظر نسبت جمعیت جهان که مواد مصرف می‌کنند؛براساس آمارها در سال ۲۰۰۹ شمار مصرف‌کنندگان جهان ۲۱۰ میلیون نفربرآورد شده بود که ۴.۸ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله جهان را تشکیل می‌داده است؛ این میزان در سال ۲۰۱۸ به ۲۶۹ میلیون مصرف‌کننده رسیده و ۵.۳درصد از جمعیت کلی جهان را تشکیل می‌دهد. مصرف مواد در مناطق شهری از مناطق روستایی بالاتر است به گفته این پژوهشگر، این گزارش به موضوع شهرنشینی نیز توجه ویژه‌ای دارد؛چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه، مصرف مواد در مناطق شهری از نواحی روستایی بالاتر است که حرکت جمعی مردم از روستاها به شهرها و شهرستان‌ها (امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند، در حالیکه این رقم در سال ۱۹۶۰، ۳۴ درصد بوده است) به طور نسبی گویای افزایش مصرف مواد نیز است. ویتصریح می‌کند:در حالیکه عامل ثروت با افزایش مصرف مواد دارای همبستگی است، اما اغلباین فقیرترین اقشار هستند که بزرگ‌ترین هزینه‌های اختلال‌ها را در سراسر جهان می‌پردازند. با این حال مصرف مواد در کشورهای توسعه یافته رایج‌تر از کشورهای درحال توسعه است. به همین ترتیب، موادی همچون کوکائین با اقشار ثروتمندتر جهان قرین‌تر هستند. هشدار؛ افزایش شبه افیون‌های خطرناک جدید معاون پژوهشی موسسه کادراس با بیان اینکه نرخ ظهور موادی که تحت کنترل بین‌المللی نیستند تغییر چندانی نکرده است، ادامه می‌دهد: اما شبه‌افیون‌های خطرناک جدید در حال افزایش هستند.مواد گیاه‌پایه نظیر کانابیس، کوکائین و هروئین به صدها ماده مصنوعی دیگر افزوده شده که احتمالاً هنوز تحت کنترل بین‌المللی قرار ندارند. وی تاکید می‌کند: همچنین افزایش سریعی نیز در مصرف غیرپزشکی داروهای تجویزی به وجود آمده است. تحول سریع بازار و رشدبازار مت‌آمفتامین درافغانستان و عراق براتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تحولات پرشتاب بازار در آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه می‌افزاید:افیون‌ها در حال جایگزینی با مواد مصنوعی هستند و بازار مت‌آمفتامین در افغانستان و عراق در حال رشد کردن است. در همه کشورها و مناطقی که مصرف غیرپزشکی کانابیس قانونی شده، این مصرف رو به افزایش گذاشته است. از جمله کانادا، اروگوئه و ۱۱ ایالت از آمریکا که تولید و فروش محصولات کانابیس برای مصارف غیرپزشکی و درمانی آزاد شده،شاهد افزایش مصرف بوده‌اند. وی می‌گوید:اقشار نابرخوردار اصلی‌ترین هدف آسیب‌ ناشی از بازارهای قانونی و غیرقانونی مواد بوده‌اند. شبه افیون‌های دارویی که برای کاهش درد و مراقبت تسکینی به کار گرفته می‌شوند، عمدتاً در کشورهای دارای درآمدهای بالاتر در دسترس هستند. داروهای مسکن به طور نامتوازنی میان مناطق مختلف توزیع شده است. بیش از ۹۰ درصد شبه افیون‌های دارویی در سال ۲۰۱۸ درهمین کشورها در دسترس مصرف پزشکی بوده است. اقشار فقیر بیشتر در معرض خطر اختلالاتسوء مصرف مواد بنابر اظهارات براتی، اقشار فقیرتر بیشتر در معرض خطر اختلالاتسوء مصرف مواد هستند؛ به طوریکهدر سال ۲۰۱۸ حدود ۳۵.۶ میلیون نفر از مردم از اختلالاتسوء مصرف مواد رنج برده‌اند. فقر، آموزش محدود و نیز حاشیه‌نشینی اجتماعی خطر اختلالاتسوء مصرف مواد را افزایش داده و پیامدهای آن را تشدید می‌کند. این پژوهشگر درباره انواع مصرف مواد مخدر در جهاننیز اینطورتوضیح می‌دهد: امروزه کانابیس پرمصرف‌ترین و شبه افیون‌ها خطرناک‌ترین مواد جهان برشمرده می‌شوند؛برآوردهای انجام شدهنشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸، کانابیس با ۱۹۲ میلیون مصرف‌کننده در جهان جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است وانواع شبه افیون‌ها نیز با ۵۸ میلیون مصرف‌کننده در جایگاه دوم جهان قرار دارند، البته این دو ماده۶۶ درصد (۱۶۷ هزار مورد) از مرگ‌های ناشی از اختلالاتسوء مصرف مواد در سال ۲۰۱۷ را به خود اختصاص داده بودند و همچنین ۵۰ درصد از ۴۲ میلیون سالی که در نتیجه معلولیت یا مرگ زودرس از دست رفته و از عمر افراد کم شده‌اند، به دلیل مصرف شبه افیون‌ها و کانابیس بوده است. در این میان بخشی از اظهارات براتی گویای آن است کهدر غرب، مرکز و شمال آفریقا، مصرف غیرپزشکی شبه افیون‌های مصنوعی به بحران سلامت عمومی منجر شده است؛در این مناطق عمدتاً ترامادول و در شمال آمریکا فنتانیل مصرف بالایی دارد. ۱۱ میلیون نفر از مردم مواد را به صورت تزریقی مصرف می‌کنند/ ابتلای۱.۲میلیون نفر از آنها به ایدز و هپاتیت معاون پژوهشی موسسه کادراس در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر و همچنین میزان ابتلا به ایدز و هپاتیتنیز می‌گوید: بیش از ۱۱ میلیون تن از مردم به مصرف مواد از طریق تزریق پرداخته‌اند، در حالیکه ۱.۴میلیون تن از آنان مبتلا به ویروس ایدز و ۵.۵ میلیون تن مبتلا به هپاتیت سی و همچنین ۱.۲میلیون تن نیز مبتلا بههر دوی این بیماری هستند. وی با بیان اینکه بازار محرک‌ها نیز بیشتر تحت تسلط کوکائین و شیشه است، یادآور می‌شود:مصرف هر دو ماده مذکور در بازارهای اصلی خود در حال افزایش است؛ به طوریکهبیش از ۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ اقدام به مصرف کوکائین کرده‌اند، در حالی که تقریباً ۲۷ میلیون نفر در همین سال انواع آمفتامین‌ها را به مصرف رسانده‌اند. در منطقه آسیای جنوب شرقی محرک‌های آمفتامینی بیش از هر ماده دیگری به مصرف می‌رسد. در ادامه ارائه تحلیل این گزارش،براتیبه موضوع تحولات زنجیره عرضه می‌پردازد و با بیان اینکهعرضه مواد گیاه‌پایه با وجود کاهش نسبی همچنان در سطح بالایی قرار دارد، می‌گوید:اما مناطق تحت کشت خشخاش در سال ۲۰۱۹ نیز (با۲۴۰.۸۰۰هکتار) برای دومین سال پیاپی کاهش یافته است؛این کاهش به دلیل کاهش کشت در افغانستان و میانمار بوده است. همچنین مقادیر افیون‌های کشف شده (با ۷۰۴ تن) در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است. کشت بوته کوکا نیز در سطحی بسیار بالا و تاریخی (۲۴۴٫۲۰۰ هکتار) ادامه یافته است. در واقع مناطق تحت کشت کوکا در سال‌های ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ نسبتاً ثابت مانده است. با این وجود برآوردها نشان می‌دهد که تولید جهانی کوکائین دیگر بار به رکورد بی‌سابقه‌ای (۱۷۲۳ تن) برسد، البته میزان کشفیات این ماده در سراسر جهاننیز با اندک افزایشی به ۱۱۳۱ تن رسیده است. وی معتقد استکه در سال ۲۰۱۸ کشفیات مت‌آمفتامین (عمدتاً محرک‌های آمفتامینی) با ۲۲۸ تن رکورد جدیدی ثبت کرد. قاچاق‌چیان نیز با تغییر مسیرها و روش‌های تولید هروئین، کوکائین و مت‌آمفتامین جان سختی نشان داد و درصدد شکل دادن به الگوی تجاری جدیدی برآمده‌اند. معاون پژوهشی موسسه کادراس در پایان همچنین ارتباط میان مواد و خشونت را پیچیده می‌داند و می‌افزاید:تشخیص همه روابطموجود میان مصرف مواد روانگردان و خشونت امر دشواری است. اطلاعات محدودی که در سطح جهانی داریم، نشان از وجود ارتباطی معتبر میان مسمومیت ناشی از مصرف مواد و قتل دارد.