پایگاه خبری ایران خبر 18 شهريور 1398 ساعت 14:07 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/138602/ایران-نصب-سانتریفیوژهای-پیشرفته-آغاز -------------------------------------------------- آژانس: عنوان : ایران نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کرد -------------------------------------------------- شورای حکام آژانس بین‌آلمللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران کار نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کرده است. متن : به گزارش ایسنا، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود در وین با تایید گزارش ایران به این آژانس، اعلام کرد که ایران کار نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز شنبه با اشاره به دستور رئیس جمهور برای آغاز گام سوم، ضمن تشریح فعالیت های هسته ای کشور اعلام کرد که ایران محدودیت های مربوط به مسائل فنی برنامه هسته ای را کاهش می دهد که از جمله آنها راه اندازی سانتری فیوژهای پیشرفته تر برای غنی سازی سریع تر است.