پایگاه خبری ایران خبر 14 آذر 1398 ساعت 13:39 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/142796/کاهش-۱۱-درصدی-قیمت-اجزا-قطعات-مرغ-میادین-میوه-تره-بار -------------------------------------------------- عنوان : کاهش ۱۱ درصدی قیمت اجزا و قطعات مرغ در میادین میوه و تره بار -------------------------------------------------- قیمت مرغ کامل تازه در بسته بندی کیسه‌ای در میادین میوه و تره بار با ۱۲۰۰ تومان کاهش، از ۱۲۹۰۰ تومان کاهش در نرخنامه ۱۴ شهریور ۹۸ به ۱۱۷۰۰ تومان در نرخنامه ۱۴ آذر کاهش یافته است. متن : به گزارش ایران خبر، قیمت هر کیلوگرم اجزا و قطعات مرغ در سه ماه گذشته بین ۱۹۰۰ تومان تا ۴۶۰۰ تومان و به طور متوسط ۱۱ درصد کاهش قیمت داشته است. براساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت اجزا و قطعات مرغ در نیمه شهریور ۹۸ و مقایسه آن با نیمه آذر ۹۸ در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است: ۱- بازوی کبابی از ۱۷۵۰۰ تومان به ۱۵۶۰۰ تومان ۲- بال کبابی از ۱۸۳۰۰ تومان به ۱۶۳۰۰ تومان ۳- پاچینی (۱۰ عددی) از ۲۰۶۰۰ تومان به ۱۸۳۰۰ تومان ۴- جوجه چینی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۲۵۳۰۰ تومان ۵- جوجه کباب با استخوان از ۲۱۸۰۰ تومان به ۱۹۴۰۰ تومان ۶- جوجه کباب بی استخوان از ۳۰۱۰۰ تومان به ۲۵۵۰۰ تومان ۷- ران مرغ از ۱۹۸۰۰ تومان به ۱۷۶۰۰ تومان ۸- سینه مرغ از ۲۱۶۰۰ تومان به ۱۹۲۰۰ تومان ۹- مخلوط ران و سینه مرغ از ۲۰۷۰۰ تومان به ۱۸۴۰۰ تومان ۱۰- ساق مرغ از ۲۳۵۰۰ تومان به ۲۰۹۰۰ تومان ۱۱- سینه مرغ سوخاری از ۲۰۶۰۰ تومان به ۱۸۲۰۰ تومان ۱۲- شنیسل بدون آرد از ۲۷۳۰۰ تومان به ۲۴۲۰۰ تومان ۱۳- فیله مرغ از ۲۹۹۰۰ تومان به ۲۶۶۰۰ تومان ۱۴- مخلوط بال و بازوی کبابی از ۱۷۹۰۰ تومان به ۱۵۹۰۰ تومان ۱۵- مرغ کنتاکی از ۲۰۶۰۰ تومان به ۱۸۳۰۰ تومان ۱۶- مغز ران مرغ از ۲۳۱۰۰ تومان به ۲۰۵۰۰ تومان ۱۷- پای مرغ از ۵۴۰۰ تومان به ۵ هزار تومان ۱۸- گردن مرغ از ۵۴۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان