پایگاه خبری ایران خبر 31 خرداد 1399 ساعت 21:31 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/150913/رژیم-آمریکا-حق-تنفس-مردم-خود-سلب-کرده -------------------------------------------------- عنوان : رژیم آمریکا حق تنفس را از مردم خود سلب کرده است -------------------------------------------------- سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: رژیم آمریکا حق تنفس را از مردم خود سلب کرده و بصورت وحشیانه‌ای، اعتراضات مسالمت آمیز را سرکوب می‌کند. متن : به گزارش ایران خبر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: درحالیکه رژیم آمریکا حق تنفس را از مردم خود سلب کرده و بصورت وحشیانه‌ای، اعتراضات مسالمت آمیز را سرکوب می‌کند، سکوت کرکننده به اصطلاح مدافعان حقوق بشر در اروپا و فراتر از آن، بار دیگر دورویی، ریاکاری و استانداردهای دوگانه آن‌ها را به منصه ظهور رسانید.