پایگاه خبری ایران خبر 24 خرداد 1398 ساعت 12:16 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/134317/یک-ماده-غذایی-محافظ-کبد -------------------------------------------------- عنوان : یک ماده غذایی محافظِ کبد -------------------------------------------------- مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است رژیم غذایی که غنی از روغن زیتون باشد می‌تواند به بهترین وجه از کبد در مقابل تأثیرات عوامل خارجی محیط زیستی حفاظت کند. متن : به گزارش ایران خبر، متخصصان دانشگاه «المنستیر» در تونس با همکاری گروهی از متخصصان دانشگاهیدر ریاضبا انجام تحقیقات آزمایشگاهی در این خصوص به این نتایجدست یافتند. این آزمایش‌ها روی ۸۰موش آزمایشگاهی انجام گرفت وتعدادی از آنها مقدار زیادی روغن زیتون مصرف کردند. موش‌های آزمایشگاهی به هفت گروه تقسیم شده بودند و شش گروه از آنها در معرضعلف‌کش‌هادر غلظت‌های متفاوت قرار گرفتند. بنابر گزارش گال‌پست،‌ نتایج آزمایش ها نشان داد با توجه به اثرات مضرِ مواد شیمیایی موجود در این آفت‌کش‌ها، تمام موش‌ها دچار تغییرات منفی در کبدشدند اما موش‌هایی که روغن زیتون مصرف کرده بودند به میزان بسیار کمتری آسیب کبدی را تجربه کردند. همچنین در بدن این موش‌ها به دلیل مصرف روغن زیتون افزایش فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدانی و نیز بالاترین میزان محافظت کبدی در برابر آسیب‌های فوقمشاهده شد.