پایگاه خبری ایران خبر 15 تير 1397 ساعت 21:20 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/115381/پرداخت-حقوق-تیرماه-کارمندان-احکام-جدید-سند -------------------------------------------------- عنوان : پرداخت حقوق تیرماه کارمندان با احکام جدید+ سند -------------------------------------------------- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها آنها را موظف کرد حقوق و مزایای کارمندان در تیرماه برا بر اساس احکام جدید همراه با مابه‌التفاوت سه ماه گذشته پرداخت کنند. متن : به گزارش ایران خبر، محمدباقر نوبخت در بخشنامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی اعلام کرد: تمامی دستگاه های اجرایی ملی و استانی باید احکام کارگزینی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را بر اساس مفاد مندرج در مصوبات صادر و حقوق و مزایای آنان در تیرماه را بر اساس احکام جدید همراه با مابه التفاوت سه ماه گذشته پرداخت کنند. در این بخشنامه آمده است، در اجرای قانون بودجه سال 97 و با استناد به مصوبه شماره 14896/ت55313هـ مورخ 16 اردیبهشت 97 و اصلاحیه آن به شماره 32051/ت55313هـ مورخ 13 خرداد 97 هیأت وزیران و نظر به اینکه منابع موردنیاز برای اجرای مصوبات مذکور در تخصیص اعتبار هزینه ای سه ماهه اول سال 97 آن دستگاه تأمین شده بود، ضروری است، تمامی دستگاه های اجرایی ملی و استانی، احکام کارگزینی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را بر اساس مفاد مندرج در مصوبات مذکور صادر و حقوق و مزایای آنان در تیرماه را بر اساس احکام جدید همراه با مابه التفاوت سه ماه گذشته پرداخت نمایند./ فارس ---