پایگاه خبری ایران خبر 23 اسفند 1398 ساعت 22:08 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/147015/جدول-زمانی-برنامه-آموزش-مکمل-شنبه-۲۴-اسفند-اعلام -------------------------------------------------- عنوان : جدول زمانی برنامه آموزش مکمل شنبه ۲۴ اسفند اعلام شد -------------------------------------------------- جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و شبکه ۴ سیما برای فردا شنبه ۲۴ اسفند اعلام شد. متن : به گزارش ایران خبر، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و شبکه ۴ سیما برای فردا شنبه ۲۴ اسفندماه به شرح زیر است: متوسطه دوره اول ساعت ۸ صبح ۸:۲۰ درس عربی پایه ۷. ساعت ۸:۲۰ تا ۸:۴۵ صبح..درس ریاضی پایه ۹ ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۰ درس علوم تجربی پایه۸ ساعت ۹:۱۰ تا :۹:۳۰ درس ریاضی پایه۹ برنامه دوره ابتدایی ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ کتاب قرآن و فارسی پایه اول. ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ کتاب بازی وریاضی پایه دوم. ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه سوم. ساعت ۱۲:۲۰ تا ۱۲:۵۰ کتاب بازی و ریاضی پایه چهارم. ساعت ۱۲:۵۰ تا ۱۳:۲۰ کتاب فارسی و نگارش پایه پنجم. ساعت ۱۳:۲۰ تا ۱۳:۵۰ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه ششم. متوسطه دوم ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته تجربی. ساعت ۱۵ الی ۱۵:۳۰ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ همه رشته‌ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶ درس زمین شناسی پایه ۱۱ رشته‌های ریاضی و تجربی. ساعت ۱۶ الی ۱۶:۳۰ درس تاریخ معاصر پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی. ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷ درس شیمی ۳ پایه ۱۲ ریاضی فیزیک و تجربی. ساعت ۱۷ الی ۱۷:۳۰ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲ همه رشته‌ها. ساعت ۲۲ الی ۲۲:۳۰ درس ریاضی پایه ۱۲ رشته تجربی. ساعت ۲۲:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ۱۲. جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه ۴ ساعت ۸ صبح تا ۸:۳۰ درس علوم و معارف قرانی ۲ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی. ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح. درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس منطق پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی. ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی. ساعت ۱۰: درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱: درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی. دوره متوسطه دوم رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس فیزیک پایه ۱۰ پودمان۴ ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب دانش فنی تخصصی (صورتهای مالی) پایه ۱۲پو دمان ۴ رشته حسابداری مالی شاخه فنی حرفه‌ای. ساعت ۱۳ استاندارد حسابداری مقدماتی پایه ۱۰ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش. ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ استاندارد عکاسی دیجیتال پایه ۱۰ شاخه کاردانش. .