پایگاه خبری ایران خبر 19 ارديبهشت 1399 ساعت 23:03 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/149356/اعلام-جدول-زمانی-برنامه-های-درسی-۲۰-اردیبهشت-شبکه-۴-آموزش -------------------------------------------------- عنوان : اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۰ اردیبهشت شبکه ۴ و آموزش -------------------------------------------------- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز شنبه ۲۰ اردیبهشت از شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد. متن : به گزارش ایران خبر، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش در روز شنبه ۲۰ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: از ساعت ٧:۴۵ تا ۸:۰۰ درس تربیت بدنی دوره متوسطه از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩ از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨ از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عربی پایه ٧ از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ برنامه دوره ابتدایی: از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه دوم از ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر سوم از ساعت ١٢ تا ۱۲:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه چهارم از ساعت ۱۲:۳۰ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم متوسطه دوم: از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی از ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس تاریخ معاصر پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی شبکه ۴: رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش: از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس مناظر و مرایا - پایه ۱۰ - رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس نصب و نگهداری تجهیزات پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی‌وحرفه‌ای از ساعت ٧:۵٠ تا ۸:۱۰ درس دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - رشته طراحی دوخت - شاخه فنی‌وحرفه‌ای از ساعت ۸:۱۰ تا ٨:٣۵ درس دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی‌وحرفه‌ای از ساعت ٨:٣۵ تا ۹:۰۰ درس نقشه برداری - پایه ۱۲ - رشته ساختمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای از ساعت ۹:۰۰ تا ٩:۳۰ درس تاریخ هنر جهان - پایه ۱۲ - رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی از ساعت ١٠:۳۰ تا ١١ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی