پایگاه خبری ایران خبر 21 مرداد 1399 ساعت 21:03 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/152695/هیچ-کدام-فرآورده-های-طبیعی-گیاهی-درمان-کرونا-مجوز-ندارند -------------------------------------------------- معاون اجرایی اداره کل فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو؛ عنوان : هیچ کدام از فرآورده های طبیعی و گیاهی درمان کرونا مجوز ندارند -------------------------------------------------- تاکنون هیچ گونه مجوزی برای فرآورده‌های طبیعی و گیاهی که ادعای درمانی کرونا داشته اند، صادر نشده است. متن : به گزارش ایران خبر، معاون اجرایی اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، گفت: تاکنون هیچ گونه مجوزی برای فرآورده های طبیعی و گیاهی که ادعای درمانی کرونا داشته اند، صادر نشده است. محمود آل بویه، با بیان اینکه ادعاهای متعددی در مورد درمان کرونا با فرآورده های گیاهی و سنتی، مکمل و حتی معدنی مطرح شده است، افزود: تاکنون از نقاط مختلف کشور درخواست هایی برای دریافت مجوز فرآورده درمان کرونا داشته ایم اما هیچ گونه مجوزی برای فرآورده های سنتی و مکمل در درمانکووید۱۹ صادر نشده و هیچ فرآورده ای مجوز مطالعه بالینی را نگرفته است. همچنین در سایر نقاط جهان نیز سازمان های غذا دارو آمریکا، هند و سنگاپور نیز هیچ مجوزی به فرآورده های گیاهی و طبیعی برای درمان بیماریکووید۱۹ صادر نکرده اند. معاون اجرایی اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در مورد خاصیت ضد کرونایی برخی فرآورده ها ادعاهایی مطرح می شود و پس از اینکه مستندات لازم را درخواست می کنیم که در اکثر موارد افراد مدعی در میانه کار منصرف می شوند. آلبویهبا تاکید بر اینکه مدعیان ساخت درمانکووید۱۹، از لحاظ قانونی مجاز به کارآزمایی بالینی نیستند، تاکید کرد: ثبت و ورود فراورده های دارویی و گیاهی دارای مراحل خاصی است تا وارد کارآزمایی بالینی شود، بنابراین به مردم توصیه می شود به هیچ وجه به تبلیغات و بازاریابی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استناد نکنند.