پایگاه خبری ایران خبر 8 اسفند 1398 ساعت 10:54 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/146277/خروج-7-فرد-مشکوک-کرونا-قرنطینه-خودقرنطینگی-اختیار-کنیم -------------------------------------------------- عنوان : خروج 7 فرد مشکوک به کرونا از قرنطینه/خودقرنطینگی اختیار کنیم -------------------------------------------------- ایسنا/مرکزی متن : به گزارش ایران خبر، دکتر عباس نیک روش در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته شبکه آفتاب، با اشاره به انجام و ارتقاء اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در ساوه و زرندیه همزمان با شیوع بیماری در قم اظهار کرد: توصیه های وزارتخانه و دستورات دولت و وزارتخانه در این منطقه اجرایی شده و وجود آزمایشگاه تشخیص این آلودگی ویروسی در استان به میزان زیادی به تشخیص بیماری های ویروسی کمک کرده و نقطه قوتی برای استان است. وی اظهار کرد: در حال حاضر در ساوه در دو بیمارستان شهید چمران و مدرس 23 فرد بیمار مشکوک به کرونا داریم که از این تعداد دو مورد مثبت هستند و بقیه یا نمونه گیری شده و نمونه ها برای تشخیص ارسال شده اند یا در نوبت معاینات بالینی برای نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه هستند. وی با بیان اینکه ظرف دو روز 7 بیمار که نتیجه آزمایش آنها مثبت نبوده از قرنطینه خارج شده اند، اظهار کرد: با توجه به مجاورتی که با استان قم داریم خوشبختانه آمادگی خوبی برای پیشگیری در شهرستان های ساوه و زرندیه وجود دارد ولی با توجه به دوره کمون بیماری ممکن است تا 7 یا 8 روز دیگر شاهد پیک این بیماری باشیم در نتیجه مردم ضمن رعایت بهداشت فردی و بهداشت دست باید به نوعی یک قرنطینه اختیاری اتخاذ کرده و با دوری از تجمعات و فضاهای عمومی امکان شیوع بیماری را پایین بیاورند.