پایگاه خبری ایران خبر 28 فروردين 1399 ساعت 11:46 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/148509/اعلام-برنامه-های-درسی-۲۸فروردین-شبکه-های-آموزش-وچهار -------------------------------------------------- عنوان : اعلام برنامه‌های درسی ۲۸فروردین شبکه‌های آموزش وچهار -------------------------------------------------- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد. متن : به گزارش ایران خبر، جدول زمانی پخش زنده دروس در روز سه شنبه ۲۸ فروردین به شرح زیر اعلام شد: متوسطه دوره اول: ساعت ٨ تا ٨: ٢٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩. ساعت ٨: ٢٠ تا ٨:۴٠ درس کار و فناوری پایه ۸. ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧ ساعت ٩ تا ٩: ٢٢درس علوم تجربی پایه ٩ دوره ابتدایی: ساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول. ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم. ساعت ١١: ٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم. ساعت١٢تا١٢: ٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم. ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم. ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم. متوسطه دوم: ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه ١ پایه ١۰ رشته ریاضی فیزیک. ساعت ١۵ درس تفکر و سواد رسانه‌ای پایه ۱٠ تمام رشته‌ها. ساعت ۱۵:٣٠ درس شیمی ۲ پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک و تجربی. ساعت ۱۶ درس نگارش ٢ پایه ۱١ تمام رشته‌ها. ساعت ۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک. ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی. ساعت ٢٢ تا٢٢: ٣٠ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و تجربی. ساعت ٢٢: ٣٠ تا٢٣درس فارسی ٣ پایه١٢ شبکه ۴: ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی، زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ٨:۴۵ تا ٩: ١٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی ساعت ٩: ١٠ تا ٩:٣۵ درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی. ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس فلسفه ١ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. ١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠ درس تاریخ هنر جهان رشته گرافیک پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای . ۵٠: ١٠تا ۱١:١۵ درس دانش فنی پایه رشته ماشین ابزار پای ه١٠ شاخه فنی‌وحرفه‌ای. ۱۵: ١١تا ١١:٣۵ کنترل فرایندهای شیمیایی رشته صنایع شیمیایی پایه١١ شاخه فنی‌وحرفه‌ای ۱١:٣۵ تا ١٢ درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه ١٠ رشته‌های زمینه صنعت شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش