پایگاه خبری ایران خبر 9 مرداد 1398 ساعت 17:12 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/136808/2/تصاویر-ایران-زیباست-آبشار-لوه -------------------------------------------------- عنوان : تصاویر / ایران زیباست؛ آبشار «لوه» -------------------------------------------------- متن :