پایگاه خبری ایران خبر 25 مرداد 1399 ساعت 12:56 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/152809/عزاداری-بدون-پروتکل-مجازات -------------------------------------------------- روحانی: عنوان : عزاداری بدون پروتکل، مجازات دارد -------------------------------------------------- کسانی که پروتکل های بهداشتی را در ماه محرم رعایت نکنند مجازات می شوند. متن : به گزارش ایران خبر، رئیس جمهور گفت: کسانی که پروتکل های بهداشتی را در ماه محرم رعایت نکنند مجازات می شوند. روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: کسانی که پروتکل های بهداشتی را در ماه محرم رعایت نکنند مجازات می شوند. این فرد متخلف چه در سسیتم اداری باشد، در اصناف باشد و یا در کل جامعه مرتکب تخلف شود ، باید با او برخورد شود. برخی از مجازات ها از امروز بلاغ می شود و اجراء خواهد شد. ما عشق به ابی عبدالله الحسین دارند و عزاداری و احترام به خاندان رسالت برای ما مهم است . عاشورا باید زنده باشد و مراسم هم باید زنده بماند اما در عین حال همه دستورالعمل های بهداشتی که وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور، علمای محترم، سازمان های تبلیغاتی تدوین کردند هم مورد مراعات قرار بگیرد.