پایگاه خبری ایران خبر 22 ارديبهشت 1399 ساعت 16:33 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/149489/کرونا-کدام-استان-ها-صعودی-نزولی -------------------------------------------------- عنوان : کرونا در کدام استان‌ها صعودی و در کدام استان‌ها نزولی است؟ -------------------------------------------------- بر اساس اعلام کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت و طبق آخرین تحلیل داده‌های کشور از نظر شیوع کرونا، روند کشوری این بیماری در چند روز اخیر مجددا نزولی شده است. متن : به گزارش ایران خبر، بر اساس اعلام گزارش اپیدمیولوژی بیماری کرونا در روز ۲۱ اردیبهشت ماه که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده است، برایارزیابی روند گسترش بیماریکووید- ۱۹ در استان‌هایمختلف کشور از تحلیل روند تغییرات اتفاق افتاده برایموارد ابتلا و مرگ گزارش شده روزانه استفاده شده است. برایمحاسبه روند تغییراتابتلا و مرگ در پنجروز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش ابتلا و مرگ هر روز با میانگین گرفتن از داده‌هایهمان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شده است. سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل محاسبه شد. در نهایت، تغییر روند ابتلا و مرگ آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده برایروزهایآخر محاسبه شد. برای تحلیل بهتر، شاخص‌هایپنجروز آخر وارد آنالیز شد. برایتحلیل احتمالی وضعیتمنحنی اپیدمیموارد زیر مدنظر قرار گرفت: -در مواردیکه هر دو شاخص تغییرروند ابتلا و مرگ در سه روز اخیر روند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند افزایشیدار د. -در مواردیکه شاخص تغییرروند ابتلا نزولی، اماشاخص تغییرروند مرگ صعودیبود، احتمالاً اخیراً پیک اول اپیدمیرد شده است. -در مواردیکه هر دو شاخص تغییرروند ابتلا و مرگ در سه روز اخیر روند نزولی داشت، منحنیاپیدمیاحتمالاً روند نزولی دار د. - در مواردیکه تغییرات ناهمگن شاخص‌هایروند ابتلا و مرگ و یا تغییرات بیش از حد انتظار هر کدام از داده‌هایابتلا و مرگ دیده‌ شد، رفتار ناسازگار داده‌ها وجود دارد و تحلیل بهتر را در روزهایبعد و با داده‌هایدرست‌تر می‌توانارائه داد. وجود ناسازگاریداده‌ها به این معنا است که داده‌ها به خوبی قابل تفسیر نیستند و علل مشاهده آن می‌تواند متفاوت باشد. از جمله دلایل بروز ناسازگاریمی‌توان به ثبت غیر دقیق روزانه داده‌ها توسط استان‌ها، وجود ترکیبی از چند الگویاپیدمی در استان (شروع اپیدمی در نقطه‌ایاز استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر) و یا مهاجرت ها به داخل استان و یا خروج از استان اشاره کرد. البته باید کم شماریموارد و ثبت با تأخیر بیماران به صو رت جدی پیگیریشود. بنابر گزارش کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت که در پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه قرار گرفت، روند کشوریبیماریدر چند روز اخیر مجدداً نزولی شده است. دوازده استان شامل قم، آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، بوشهر، یزد و فارس روند نزولی را نشان می‌دهند. روند صعودییا شروع پیک در هشت استان شامل لرستان، مازندران، خوزستان، کرمان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و همدانمشاهده شد. احتمالاً دو استان البرز و هرمزگاناخیراً پیک اپیدمی را تجربه کرده‌اند. تصور می شود دو استان زنجان و خراسان جنوبیبه مرحله ثبات رسیده باشند. در هفت استان سمنان، قزوین، کردستان، گیلان، گلستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستانناسازگاریداده ها اجازه تحلیل درستی را از وضعیت اپیدمی نمی دهد. باید مدنظر داشت که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند. در عین حال در نمودار زیر می‌توانید روند ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را در کشور مشاهده کنید: کرونا در جهان بنابر اعلام کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت تا روز ۲۱ اردیبهشت ماه، این سوال مطرح می شود که چه زمانـی یک مرگ به عنـوان مـرگ کووید-۱۹ شـمرده می شـود؟ . در حالی که کشورها مرگ بیش از ۲۷۸ هزار نفر از سهمیلیون و ۹۹۰ هزار نفر مبتلا به کووید-۱۹ را تأیید کرده‌اند، اما سهم مرگ همه آنها در این آمار، یکنواخت نیست. اروپا با بیش از ۱۵۱ هزار گزارش مرگ در رتبه نخست قرار گرفته است و آمریکایشمالی با سرعت در حال پیشتازیاز اروپاست. در نگاه کلی با یک حساب سرانگشتی به نظر می‌رسد هفتدرصد از مبتلایان کووید- ۱۹ گزارش شده در جهان، جان خود را از دست می‌دهند، ولی پاسخ به این سادگی نیست. زیرا کشورهایمختلف برایتعیین علت فوت شخص به دلیل کووید-۱۹ روش‌هایمختلفی دارند. برخی کشورها مانند اسپانیا، آزمایشات تشخیصی کووید-۱۹ را پس از مرگ انجام می دهند، در حالی که این روش در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس یا ترکیه معمول نیست. بلژیک، آمار مرگ و میر کووید-۱۹ در خارج از بیمارستان ها را نیز در آمار روزانه خود شمارش می کند. این بدان معناست که آمار مرگ این کشور شامل افرادیاست که مظنون به مرگ در اثر ویروس کرونا هستند (بدون نتیجه آزمایش مثبت تأییدشده)، در حالی که کشورهایی مانند ایتالیا فقط مرگ و میر را در بیمارستان‌ها می‌شمرند. اسپانیا، اخیراً شمارش تعداد مرگ ومیرهایغیرمترقبه در مناطقی که ویروس مشاهده شده بود را آغاز کرده است. علاوه بر اشکالات عمده در تعریف مرگ ناشی از کووید- ۱۹ در بسیاریکشورها، مردم به بیمارستان‌ها (به هرعلتی) مراجعه نمی‌کنند و علت مرگ ناشناخته می‌ماند. به عقیده بسیاریاز کارشناسان، نمی‌توان از این داده هایخام برایسنجش تأثیر واقعی این بیماریو ایجاد سیاست‌هایمهار کووید-۱۹، استفاده کرد. دیوید اشپیگلالتر، استاد درک عمومی از خطر، ضمن اعلام تفاوت‌هایموجود در تعریف مرگ هر کشور خاطر نشان می‌کند که بررسی تعداد همه علت‌هایمرگ در دوره همه‌گیری، اندازه‌گیریبی‌طرفانه‌تریاز تأثیر این بیماریاست و به واقعیت نزدیکتر است. داده‌هایجمع آوریشده توسط او و همکارانش نشان می‌دهد که هزاران نفر بیشتر از آمارهایرسمی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اثر کووید-۱۹ جان خود را ازدست می‌دهند. هرچند تجزیه و تحلیل این داده‌ها بر اسپانیا و انگلیس متمرکز شده است، اما الگوی موجود در سایر کشورها را نیز نشان می‌دهد. در عین حال طبق اعلام کمیته اپیدمیولوژیک وزارت بهداشت، آمار جهانی ابتلا به کرونا ویروس تا روز ۲۱ اردیبهشت ماه چهار میلیون و ۱۱۴ هزار و۵۵۱ نفر بوده است که از این تعداد ۲۸۰ هزار و ۵۵۸ نفر جان‌باخته‌اند و میزان کشندگی این بیماری در جهان ۶.۸ درصد برآورد شده است. همچنین در روز ۱۸ اردیبهشت ماه ۸۳۴۶۵ نفر، ۱۹ اردیبهشت ماه ۸۷۷۲۹ نفر و در روز بیستم اردیبهشت ماه ۹۵۸۴۵ نفر در جهان به عنوان موارد جدید به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. ۱۵ کشور اول از نظر ابتلا به کرونا در جهان نیز در جدول زیر می‌آید: درس آموخته‌هایکشورهایجهان در مواجهه با کووید- ۱۹ : این قسمت برزیل بنابر اعلام کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه، برزیل کشوریدر منطقه آمریکایجنوبی، با مساحت ۸.۳۵۸.۱۴۰ کیلومترمربع و جمعیت ۲۱۲.۳۳۵.۵۹۰ نفر است. موارد کووید-۱۹ در این کشور از تاریخ ششم اسفند ماه ۱۳۹۸ گزارش شد. در این کشور تاکنون ۱۳۶.۵۱۹ مورد تأیید شده بیماریو ۹.۲۵۶مورد مرگ با درصد کشندگی ۶.۸ گزارش شده است. برخی از تجارب و اقدامات انجام شده در این کشور شامل موارد زیر است: - اعلام وضعیت اضطراریو محدودیت ورود اتباع خارجی به کشور - محدودیت برگزاریاجتماعات عمومی و خدمات غیرضروریو تعطیلی مدارس -حمایت هایمالی از افراد کم درآمد و معافیت ۹ میلیون خانوار با سطح درآمد پایین از پرداخت قبوض برق و گاز تا سقف ماهانه ۱۵۰ رئال برزیل به مدت سه ماه - بهره‌مندیکارکنان رسمی و کارفرمایان از برنامه کاریکوتاه مدت تحت حمایت دولت و در قالب بیمه بیکاری -برنامه تأمین وعده هایغذایی برایدانش آموزانی که مدارس آن ها تعطیل شده است - پرداخت حقوق ۱۵ روز اول مرخصی استعلاجی شاغلان مبتلا به کووید-۱۹ -راه‌اندازیسیستم مخابراتی به منظور ثبت و رصد اطلاعات رفت و آمدهایهمه شهروندان به همراه اطلاعات مربوط به مبتلایان به کرونا و کنترل دمایبدن افراد با تب‌سنج.