پایگاه خبری ایران خبر 7 آبان 1399 ساعت 14:28 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/155201/هوای-تهران-یک-قدمی-آلودگی -------------------------------------------------- عنوان : هوای تهران در یک قدمی آلودگی -------------------------------------------------- کیفیت هوای تهران هم اکنون در آستانه قرار گرفتن در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. متن : به گزارش ایران خبر، کیفیت هوای تهران هم اکنون در آستانه قرار گرفتن در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. شاخص کیفی هوا هم اکنون بر روی عدد ۱۰۰ است. طی ۲۴ ساعت گذشته نیز کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی کاهش کیفیت هوای تهران هستند. با ادامه شرایط تهران وارد پنجاهمین روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه در سال جاری خواهد شد.