پایگاه خبری ایران خبر 1 آبان 1399 ساعت 7:25 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/155020/2/صفحه-اول-روزنامه-های-پنج-شنبه-1-آبان-1399 -------------------------------------------------- عنوان : صفحه اول روزنامه های پنج شنبه 1 آبان 1399 -------------------------------------------------- صفحه اول روزنامه های پنج شنبه 1 آبان 1399 را مشاهده کنید. متن :