پایگاه خبری ایران خبر 11 مهر 1398 ساعت 20:05 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/139857/آخرین-وضعیت-مسیرهای-منتهی-عراق-فعالیت-سه-مرز-صورت-۲۴ساعته -------------------------------------------------- عنوان : آخرین وضعیت مسیرهای منتهی به عراق/ فعالیت سه مرز به صورت ۲۴ساعته -------------------------------------------------- با پیگیری های صورت گرفته از مرکز مدیریت راه های کشور، از چهار مرز منتهی به عراق به جز مرز خسروی، مرزهای چزابه، شملچه و مهران به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند. متن : به گزارش ایران خبر، به دلیل برخی ناآرانی هادر عراق و اتخاد برخی تصمیمات امنیتی از سوی این کشور، از ساعت ۳ بامدادمرز چزابه بسته شده بود اما این مرز از ساعات اولیه صبح امروز برای تردد زائران بازگشایی شد. بر اساس پیگیری آخرین وضعیت مسیرهای زمینی منتهی به عراق از مرکز مدیریت راه های کشور،در حال حاضر سه مرز چزابه، شلمچه و مهران آماده تردد زائران هستند و در حال حاضر نیز تردد از این سه مرز در جریان است. مرز خسروی نیز به دلیل تصمیمات گرفته شده از سوی دولت عراق همچنان بسته است. طبق پیگیری‌های صورت گرفته از مرکز مدیریت راه های کشور، سه مرز چزابه، شلمچه و مهران به صورت ۲۴ ساعت فعال هستند.