فیلم/ جنایت های هولناک داعش از زبان سردار سلیمانی

19 تير 1396 ساعت 22:46

سردار سلیمانی جنایت های هولناک داعش را بازگو می کند.کد مطلب: 93125

آدرس مطلب: http://www.irankhabar.ir/fa/doc/video/93125/فیلم-جنایت-های-هولناک-داعش-زبان-سردار-سلیمانی

ایران خبر
  http://www.irankhabar.ir