فیلم/ هشدار در مورد خرید عینک های غیراستاندارد چینی

30 دی 1396 ساعت 19:44

مدتی است که عینک های غیراستاندارد چینی به نام اصل به بازار عرضه می شوند و سودجویان نیز عینک های غیراستاندارد را با عنوان مارک های اصلی می فروشند.کد مطلب: 104802

آدرس مطلب: http://www.irankhabar.ir/fa/doc/video/104802/فیلم-هشدار-مورد-خرید-عینک-های-غیراستاندارد-چینی

ایران خبر
  http://www.irankhabar.ir