کد مطلب: 165109
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۲
با رأی اکثریت اعضای شورا سه دستور کار شورای شهر تهران به جلسه هفته آینده موکول شد.
 

به گزارش ایران خبر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در هشتمین جلسه این شورا انتخاب یک نفر از اعضای شورای شهر را به جهت عضویت در هیات حل اختلاف انتخاب و یک نفر از اعضای شورا را به جهت عضویت در هیات بدوی رسیدگی به کفالت نظام وظیفه و یک نفر از اعضای شورا نیز به جهت عضویت در هریک از شعبه های اول و دوم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را در دستور کار خود داشتند.

در همین راستا حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در پیشنهادی گفت: باتوجه به تشکیل کمیسیون ها؛ انتخاب نماینده ها باید از طریق کمیسیون ها به هیات رییسه معرفی و انجام شود لذا پیشنهاد می کنم قبل از ورود به دستور کار این موضوع به کمیسیون ها ارجاع شود و در روز یکشنبه نمایندگان توسط کمیسون ها به صحن معرفی و انتخاب شوند.

به گزارش ایران خبر، پس از رای گیری برای این پیشنهاد حبیب زاده، نهایتا با اکثریت آراء اعضا سه دستور کار شورای شهر تهران به جلسه روز یکشنبه هفته آینده موکول شد.

منبع : خبرگزاری ايسنا