کد مطلب: 155156
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۷
اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تغیر نام ۱۵ مورد از مصوبات جلسه چهل و نهم کمیسیون نامگذاری رای مثبت دادند و ۵ پلاک ثبتی را مبنی بر باغ بودن یا نبودن مورد بررسی قرار دادند.
 

به گزارش ایران خبر، در دویست و چهل و پنجمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بررسی مصوبات جلسه چهل و نهم (دویست نودمین و یکمین جلسه متوالی)نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران در دستور کار قرار داشت که در همین راستا محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران در تشریح این نامگذاری ها گفت: مواردی همچون بازار میوه و تره بار المپیک در محدوده زیبا دشت واقع در منطقه ۲۲شهرداری تهران بنام بازار میوه و تره بار زیبا دشت، کوچه سی و پنجم غربی در محدوده تهرانسر بنام شهید سید رضا حسینی پور با حفظ شماره در منطقه۲۱، کوچه سرباز در خیابان شهید مدنی بنام شهید احد رضوانی،بن بست پارس در خیابان کرمان واقع در منطقه ۸ شهرداری تهران بنام شهید نورالله سوری، کوچه بنفشه در بزرگراه شهید آبشناسان بنام شهید مجید خداد نژاد، بلوار نوساز در محدوده نعمت آباد بنام بلوار حیدر بابا، میدان نوساز در همان محدوده بنام میدان حیدر بابا، کوچه دانش در محدوده خیابان پیروزی بنام شهید جعفر مظفری منطقه ۱۴، کوچه هفتم محمدی در محدوده میدان نماز واقع در منطقه ۲۰شهرداری تهران بنام شهید عباس دهستانی با حفظ شماره، کوچه یاسمن در محدوده بلوار بسیج بنام شهید احمد جانفشان، کوچه خادم آزاد در محدوده خیابان ولیعصر بنام تولدی دیگر منطقه ۱۱، کوچه طالقانی در محدوده خیابان طوس بنام شهید بهنام نقدی، بلوار صبا در محدوده سیمون بولیوار شهید محمد حسین محمد خانی و پل بی نام در حدفاصل شهرک اکباتان و بزرگراه شهید ستاری بنام شهید ابوالحسن ابراهیمی در جلسه چهل و نهم به تصویب رسیده است.

اعضای شورا نهایتا با ۱۳ رای موافق این صورتجلسه را به تصویب رساندند.

به گزارش ایران خبر، در ادامه این جلسه پلاک ثبتی ۱۷۰.۴ در دستور قرار گرفت که محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در تشریح آن گفت: این ملک به مساحت یک هزارو۱۴۴ متر در شهرزیبا منطقه۵ واقع شده است؛ کاربری قدیم آن تفریحی ورزشی و در پهنه s۲۱۴ واقع شده است. حدنصاب درختان آن ۴۶ اصله درخت است که در وضعیت موجود فاقد درخت است. کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این ملک داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز نهایتا با ۱۴ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این پلاک ثبتی موافقت کردند.

پلاک ثبتی ۴۶۵.۱ ملک دیگری بود که در دستور کار اعضای شورا قرار داشت که محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در تشریح آن گفت: این ملک به مساحت یک هزارو۸۰۰ متر در انتهای شهرزیبا منطقه۵ واقع شده است؛ کاربری قدیم آن باغ و در پهنه R۲۴۱ واقع شده است. حدنصاب درختان آن ۷۲ اصله درخت است که در وضعیت موجود در محدوده باغات یکپارچه کن واقع شده است. کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این ملک داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز نهایتا با ۱۴ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این پلاک ثبتی موافقت کردند.

پلاک ثبتی ۶۶.۱۲.۵۸.۱ ملک دیگری بود که در دستور کار اعضای شورا قرار داشت که محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در تشریح آن گفت: این ملک به مساحت یک هزارو۵۹۹ متر در زعفرانیه منطقه یک واقع شده است؛ حدنصاب درختان آن ۷۴ اصله درخت است که در وضعیت موجود ۳۴ اصله درخت است. کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ نبودن این ملک داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز نهایتا با ۸ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ نبودن این پلاک ثبتی موافقت کردند.

پلاک ثبتی های ۴۶.۳۷۵ و ۴۶.۳۷۴ دو ملک دیگری بودند که در دستور کار اعضای شورا قرار داشتند که محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در تشریح آنها گفت: این املاک به ترتیب به مساحت یک هزارو۷۸۵ متر و یک هزارو ۴۴۲ متر در بنی هاشم منطقه۴ واقع شده اند؛ حدنصاب درختان برای ملک اول  ۷۱ و برای ملک دوم ۵۸ اصله درخت است که در وضعیت موجود پوشیده از درخت هستند. کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این دو ملک داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز نهایتا با ۱۳ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این دو پلاک ثبتی موافقت کردند.

به گزارش ایران خبر، پلاک ثبتی ۱۴.۰۷ ملک دیگری بود که در دستور کار اعضای شورا قرار داشت که محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در تشریح آن گفت: این ملک به مساحت یک ۶۱۳ متر در دزاشیب منطقه یک واقع شده است؛ کاربری قدیم آن مسکونی و در پهنه R۱۲۲ واقع شده است.حدنصاب درختان آن ۲۹ اصله درخت است که در وضعیت موجود ۱۰ اصله درخت است. کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ نبودن این ملک داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز نهایتا با ۱۰ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ نبودن این پلاک ثبتی موافقت کردند.

منبع : خبرگزاری ايسنا