تغییر روش مدیریت سهام عدالت به هیچ وجه امکان پذیر نیست

خبرگزاری مهر , 19 مرداد 1399 ساعت 16:22

رئیس روابط عمومی شرکت سپرده گذاری ضمن رد امکان تغییر روش مدیریت سهام عدالت،گفت: خبر منتشر شده ناشی ازبرداشت اشتباه بوده وتغییر روش غیرمستقیم به مستقیم یابالعکس به هیچ وجه امکان پذیر نیست.


به گزارش ایران خبر، سهام عدالت در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۹ با ابلاغ رهبر انقلاب آزاد شد و برای سهامداران دو روش آزاد سازی مستقیم و غیر مستقیم در نظر گرفته شد. تمام سهامداران عدالت بیش از یک ماه فرصت داشتند روش آزادسازی خود را انتخاب کنند. در صورت انتخاب روش مستقیم خود سهامدار مدیریت سهام خود را برعهده می‌گرفت اما در صورت انتخاب روش غیر مستقیم شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مدیریت سهام عدالت را برعهده می‌گرفتند و خود سهامداران عدالت، سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌شدند. مهلت انتخاب روش آزادسازی بیش از یک ماه ادامه داشت و پس از آن به اتمام رسید.

در این باره در خبر ۲۱ شبکه یک سیما، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سپرده‌گذاری مرکزی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا کسانی که در گذشته روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند اما امروز به مشکل مالی برخورد کرده اند و می‌خواهند سهامشان را بفروشند، می‌توانند با تغییر وضعیت، ۳۰ یا ۶۰ درصد سهام عدالتشان را بفروشند؟ گفت: بله این کار امکان پذیر است.

با پیگیری خبرنگار مهر، این پاسخ مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سپرده‌گذاری مرکزی ناشی از سو برداشت وی از سوال مجری برنامه بوده است. نعمتی، رئیس روابط عمومی شرکت سپرده گذاری در این باره گفت: اخباری که مبنی بر امکان تغییر وضعیت آزاد سازی سهام عدالت از غیر مستقیم به مستقیم به نقل از معاون این شرکت منتشر شده، ناشی از برداشت اشتباه بوده است و تغییر روش آزاد سازی سهام عدالت به هیچ وجه امکان پذیر نیست.


کد مطلب: 152600

آدرس مطلب: http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/152600/تغییر-روش-مدیریت-سهام-عدالت-هیچ-وجه-امکان-پذیر-نیست

ایران خبر
  http://www.irankhabar.ir