کد مطلب: 149615
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۷
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز شنبه ۲۷ اردیبهشت از شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
 

به گزارش ایران خبر، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش در روز شنبه ۲۷ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

از ساعت ٧:۴۵ تا ۸:۰۰ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٩

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عربی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ۱۲:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

از ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد نقشه کشی معماری- پایه١١و ١٢-رشته نقشه کشی ساختمان- شاخه کاردانش

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۵- پایه١٢- نصب و راه اندازی شبکه افزارها - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٧:۴۵ تا ۸:۱۰ درس استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه ١١- بدهی‌ها و تعهدات -رشته حسابداری مالی - شاخه کاردانش

از ساعت ۸:۱۰ تا ٨:۴٠ درس تاریخ و هنرجهان پایه ١٢- رشته گرافیک -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس شناخت مواد و مصالح -پایه١٠- رشته نقشه‌کشی معماری-شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٩:٠۵ تا ۹۰:۳۰ درس تاریخ هنر جهان -پایه١٢-رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ۱۰:۰۰ درس دین و زندگی ٢ -پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ درس جامعه شناسی٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس جغرافیا ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

منبع : خبرگزاری مهر