کد مطلب: 149051
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۲
جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از دو شبکه آموزش و چهار سیما در برای امروز پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت اعلام شد.
 

به گزارش ایران خبر، جدول زمانی پخش زنده دروس در روز ۱۱ اردیبهشت اعلام شد و دانش آموزان می توانند برنامه ها را از آرشیو شبکه ها دانلود کنند.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩

دوره ابتدایی

ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس تفکر و سوادرسانه ای پایه١٠ تمام رشته ها

ساعت ١۵ درس شیمی٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۵:٣٠ درس هویت اجتماعی پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۶ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه ۴

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا٩ درس عربی، زبان قرآن١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس اصول عقاید ٢ پایه١١رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۳۰ تا ٩:۵۵ درس دانش فنی تخصصی پایه ١٢-

ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس عربی - پایه ١٢

١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس حسابداری فنی - پایه١٢ - حسابداری تهیه و تنظیم صورتهای مالی - شاخه

۵٠: ١٠ تا ١١:١۵ درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای - پایه١٠ -ترسیم با رایانه -شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس جلوه های ویژه تصویر -پایه١٠ و ١١ -رشته گرافیک -آموزش کورل -شاخه کاردانش

۴٠: ١١ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی-پایه١٢-زبان تخصصی رشته طراحی و دوخت-شاخه فنی حرفه ای

منبع : خبرگزاری مهر