کد مطلب: 148561
 
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۲
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه۳۰ فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.
 

به گزارش ایران خبر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کار و فناوری پایه۸

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ کار و فناوری پایه ٧

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس فارسی ونگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک ١ پایه ١۰ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵ درس فارسی ١ پایه ۱٠ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۶ درس تاریخ معاصر پایه ۱١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ تمام رشته‌ها

ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٢ پایه١١ تمام رشته‌ها

ساعت ۲۲:۳۰ درس حسابان ٢ پایه١٢رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس عربی، زبان قرآن١ پایه١٠رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا٩ درس منطق پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ۱۰:۳۰ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱٠:۵٠ دانش فنی تخصصی درس خواص هندسی سطوح پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی‌حرفه‌ای

ساعت ۵٠: ١٠تا ۱١:١٠ رنگ‌کاری چوب و مبلمان پایه ۱۱و۱۲ رشته صنایع چوب شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش

ساعت١٠: ١١تا ١١:٣۵ تاریخ هنر جهان درس رنسانس پایه ۱۲ رشته گرافیک شاخه فنی‌حرفه‌ای

ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ نقشه کشی فنی رایانه‌ای درس مشترک پایه ۱۰ رشته‌های زمینه صنعت شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش

منبع : خبرگزاری مهر