جنیدی ابعاد حقوقی سانحه هواپیمایی اکراین را گزارش کرد

خبرگزاری ايسنا , 30 بهمن 1398 ساعت 18:20

ابعاد حقوقی سانحه هواپیمای اوکراینی و جبران خسارت آسیب دیدگان توسط معاونت حقوقی به رئیس‌جمهور و کارگروه منتخب هیات دولت گزارش شد.


به گزارش ایران خبر، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در گزارش مقدماتی خود از ابعاد حقوقی سانحه هواپیمای اوکراینی، ضمن تبیین اقدامات انجام شده توسط معاونت، معیار ارزیابی خسارات، لزوم رفتار غیر تبعیض‌آمیز و برابر با آسیب دیدگان قطع نظر از تابعیت آنان، چارچوب مذاکره و توافق و پیش‌نیازهای آن را تبیین و بر ضرورت تسریع در فرآیند گزارش فنی حادثه و نیز توجه به ماهیت فنی و حقوقی موضوع و به ویژه جنبه‌های انسانی آن تأکید کرد و توجه داد که نباید در این موضوع مانند برخی موضوعات فنی و تخصصی دیگر جنبه سیاسی غلبه پیدا کند.


کد مطلب: 145905

آدرس مطلب: http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/145905/جنیدی-ابعاد-حقوقی-سانحه-هواپیمایی-اکراین-گزارش

ایران خبر
  http://www.irankhabar.ir