شرط دانشگاه آزاد برای تدریس"حق التدریس‌ها"

تسنیم , 3 ارديبهشت 1397 ساعت 14:13

رئیس دانشگاه آزاد گفت: حق التدریس مشروط و منوط به تکمیل ساعت‌های موظفی اعضای هیئت علمی است.


به گزارش ایران خبر، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه اظهار داشت: باید برای ارتقای کیفیت و کمیت بخش آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی براساس ملاک و شاخص‌های دقیق عمل کنید، تلاش ما ارتقای کیفیت و گسترش رشته‌های مورد نیاز جامعه است.

وی با بیان اینکه مدیران دانشگاه باید برای برنامه‌های خود ضمانت اجرایی داشته باشند، خاطرنشان کرد: به همین منظور تاکید ما بر این است که برای ارتقای کیفیت دانشگاه باید یک برنامه ریزی درست و دقیق وجود داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: نباید روابط جای ضوابط را بگیرد.در سیستم آموزشی دانشگاه باید غربالگری صورت گیرد تا از ارتباطات و فامیل‌بازی‌هایی که احیاناً وجود داشته، فاصله گرفته شود و ملاک‌ها و شاخص‌های درست ترسیم و اجرایی شود.

حق التدریس مشروط به تکمیل ساعت‌های موظفی اعضای هیئت علمی است

فرهاد رهبر با تاکید بر اینکه به معاونان آموزشی واحدها اعلام شود که حق التدریس مشروط و منوط به تکمیل ساعت‌های موظفی اعضای هیئت علمی است، گفت: در صورت کامل نشدن موظفی هر استاد، حق‌التدریس برای آن استاد اجرا نشود.

وی خاطرنشان کرد: واحدها باید از بین اساتید حق‌التدریس کسانی را انتخاب کنند که دارای استاندارد جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ تخصص و تعهد باشند.

رئیس‌ دانشگاه آزاداسلامی خطاب به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیران کل این معاونت گفت: در ضمانت اجرایی دستورالعمل‌ها جدی عمل کرده و استثنائات را از دستورکار خود خارج کنید.در دانشگاه آزاد اسلامی موارد استثناء تبدیل به غائله شده است. اگر به معنای واقعی از استثنائات پرهیز کنید، می‌توانید سیستماتیک و با ضوابط عمل کرده و این را به عنوان اصل کار خود قرار دهید.

باید تخصص و تعهد در کنار یکدیگر لحاظ شود

فرهاد رهبر با بیان اینکه باید شاخصه‌هایی برای انتخاب مسئولان در بخش آموزش دانشگاه وجود داشته باشد، تصریح کرد: در این صورت براساس این شاخصه‌ها، مدیرانی شایسته برای این حوزه مهم انتخاب شوند. باید تخصص و تعهد را در کنار یکدیگر لحاظ کنید چرا که اگر ملاک‌ها رعایت نشود، سیستم اداری دانشگاه تخریب خواهد شد.

در ادامه این جلسه رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی به ارائه گزارشی از برنامه‌های این معاونت در سال 97 پرداخت.


کد مطلب: 111588

آدرس مطلب: http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/111588/شرط-دانشگاه-آزاد-تدریس-حق-التدریس-ها

ایران خبر
  http://www.irankhabar.ir