کد مطلب: 164085
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۷
از هفته ببیست و نهم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های پرسپولیس و تراکتور یکشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰ در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان تیم پرسپولیس با نتیجه سه بر یک به برتری دست یافت.
 
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال تراکتور
فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
شهریار مغانلو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال تراکتور
بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس - تراکتور
منبع : خبرگزاری ايسنا