کد مطلب: 159613
 
تاریخ انتشار : جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۲
 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان
آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
عملیات حفاری جبهه غربی خط دوم متروی اصفهان امروز با حضور محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و جمعی از مقامات استانی و شهری
بهره برداری رسمی از خیابان های تابش،آسمان و پل آفتاب با حضور محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری
بهره برداری رسمی از خیابان های تابش،آسمان و پل آفتاب با حضور محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری
آیین بهره برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح آفتاب و خیابان های تابان و آسمان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری، استاندار اصفهان، فرماندار، رئیس شورای شهر و شهردار اصفهان
بازدید محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و عباس رضایی استاندار اصفهان از مرکز مخابرات اصفهان
میثاق با شهدا با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در گلستان شهدا اصفهان
آیین بهره برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح آفتاب و خیابان های تابان و آسمان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری، استاندار اصفهان، فرماندار، رئیس شورای شهر و شهردار اصفهان
حضور محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری در مراسم آغاز عملیات حفاری جبهه غرب به شرق خط دو قطار شهری اصفهان
میثاق با شهدا با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در گلستان شهدا اصفهان
میثاق با شهدا با حضور و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در گلستان شهدا اصفهان
آغاز عملیات حفاری جبهه غرب به شرق خط دو قطار شهری اصفهان از راست قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان، سردار علیرضا فخاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم النبیا ، عباس رضایی اساندار اصفهان واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری
آغاز عملیات حفاری جبهه غرب به شرق خط دو قطار شهری اصفهان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری
بازید حسین سیستانی فرماندار اصفهان، قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس، عباس رضایی استاندار اصفهان از سالن همایش های بین المللی اصفهان
آغاز عملیات حفاری جبهه غرب به شرق خط دو قطار شهری اصفهان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری
بهره برداری رسمی از خیابان های تابش،آسمان و پل آفتاب با حضور با حضور محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری
از راست حسین سیستانی فرماندار اصفهان، قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ، عباس رضایی استاندار اصفهان
آئین بهره برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح آفتاب و خیابان های تابان و آسمان با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری، استاندار اصفهان، فرماندار، رئیس شورای شهر و شهردار اصفهان
افتتاح بهره برداری از پروژه های مخابراتی با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری
بهره برداری رسمی از خیابان های تابش،آسمان و پل آفتاب با حضور با حضور محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری
عملیات حفاری جبهه غربی خط دوم متروی اصفهان امروز با حضور محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و جمعی از مقامات استانی و شهری
بازدید از خط تولید شرکت قطور سازان اسپادانا
بازدید محمود واعظی از شرکت قطور سازان اسپادانا و افتتاح خط تولید ساخت ماشین آلات تولید لوله های قطور اسپیرال به روش دو مرحله ای
بازدید از خط تولید شرکت قطور سازان اسپادانا
مراسم آغاز عملیات حفاری جبهه غرب به شرق خط 2 قطار شهری
تونل حفاری جبهه غرب به شرق خط 2 قطار شهری اصفهان
مراسم آغاز عملیات حفاری جبهه غرب به شرق خط 2 قطار شهری اصفهان
مراسم آغاز عملیات حفاری جبهه غرب به شرق خط 2 قطار شهری
سخنرانی محمود واعظی در مراسم آغاز عملیات حفاری جبهه غرب به شرق خط 2 قطار شهری
مراسم آغاز عملیات حفاری جبهه غرب به شرق خط 2 قطار شهری
مراسم آغاز عملیات حفاری جبهه غرب به شرق خط 2 قطار شهری
سخنرانی قدرت الله نوروزی-شهردار اصفهان در مراسم آغاز عملیات حفاری جبهه غرب به شرق خط2 قطار شهری
افتتاح خط تولید مکانیزه ی کارخانه چینی زرین ایران
افتتاح خط تولید مکانیزه ی کارخانه چینی زرین ایران
افتتاح خط تولید مکانیزه ی کارخانه چینی زرین ایران
بازدید از خط تولید کارخانه ی چینی زرین اصفهان
بازدید از خط تولید کارخانه ی چینی زرین اصفهان
بازدید محمود واعظی از کارخانه ی چینی زرین ایران
بازدید از خط تولید کارخانه ی چینی زرین اصفهان
بازدید محمود واعظی از کارخانه ی چینی زرین ایران
بازدید محمود واعظی از کارخانه ی چینی زرین ایران
بازدید از خط تولید کارخانه ی چینی زرین اصفهان
بازدید از خط تولید شرکت قطور سازان اسپادانا
بازدید از خط تولید کارخانه ی چینی زرین اصفهان
منبع : خبرگزاری ايسنا