کد مطلب: 158775
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۸
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به افزایش ۲۷ درصدی موارد جدید ابتلا به کرونا در خوزستان، نسبت به شلوغ شدن بیمارستان‌ها در روزهای آینده هشدار داد. در حال حاضر شهرهای اهواز، آبادان، امیدیه و مسجدسلیمان در وضعیت زرد و سایر شهرهای استان خوزستان در وضعیت آبی قرار دارند.
 
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان نظامی (بازار عبدالحمید)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان نظامی (بازار عبدالحمید)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - میدان شهدا
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - بازار امام خمینی (ره)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - بازار امام خمینی (ره)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - بازار امام خمینی (ره)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دوشنبه ۱۳ بهمن - مرکز شهر اهواز - بازار امام خمینی (ره)
منبع : خبرگزاری ايسنا