کد مطلب: 158409
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۷
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک یکشنبه ۵ بهمن ماه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران و اعضای مجمع در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
 
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل و هشتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
منبع : خبرگزاری ايسنا