کد مطلب: 157978
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۸
مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه ضمن حضور در خبرگزاری ایسنا، به سوالات خبرنگاران ایسنا پاسخ داد.
 
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
علی متقیان مدیرعامل خبرگزاری ایسنا و مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان
حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در خبرگزاری ایسنا
منبع : خبرگزاری ايسنا