کد مطلب: 154546
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۶
به مناسبت اربعین حسینی آئین تعزیه‌خوانی در "باغ دلگشا"ی شیراز، به عنوان خاستگاه تعزیه در ایران، از عصر دوشنبه ۱۴ مهر با تعزیه‌ی حضرت ابوالفضل‌العباس(ع)، برگزار و به شکل مجازی برای استفاده عموم مردم منتشر می‌شود. این مراسم به مدت سه شب ادامه دارد. براساس پژوهش‌های تاریخی، اولین تعزیه‌ها در دوران زندیه و در باغ دلگشا برگزار و ثبت شده، اگرچه در دوران صفویه نیز شبیه‌گردانی بدون دیالوگ و اشعار برگزار می‌شده است.
 
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
آیین تعزیه خوانی توسط گروه‌ چهارده معصوم محله سعدی - باغ دلگشا شیراز
منبع : خبرگزاری ايسنا