کد مطلب: 154146
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۲
فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی چهارشنبه ۲ شهریور همزمان با هفت استان دیگر، به صورت ویدئوکنفرانس با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به بهره برداری رسید.
 
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان مرکزی
منبع : خبرگزاری ايسنا