کد مطلب: 152060
 
تاریخ انتشار : شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۹
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی شنبه ۴ مرداد ماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
 
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
منصور غلامی وزیر علوم در جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
سید عباس صالحی وزیر ارشاد در جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
محسن حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش در جلسه ستاد مهندسی فرهنگی
منبع : خبرگزاری ايسنا