کد مطلب: 150487
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۵۸
محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه و عیسی کلانتری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست دوشنبه ۱۹ خرداد در سفر به آذربایجان غربی پس از بازدید پروژه‌های انتقال آب به دریاچه ارومیه از دریاچه ارومیه نیز بازدید کردند.
 
بازدید عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی از دریاچه ارومیه
سفر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به آذربایجان غربی
سفر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به آذربایجان غربی
بازدید محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی از دریاچه ارومیه
بازدید محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی از دریاچه ارومیه
سفر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به آذربایجان غربی
بازدید محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از دریاچه ارومیه
بازدید عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی از دریاچه ارومیه
بازدید محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از دریاچه ارومیه
سفر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به آذربایجان غربی
بازدید محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از دریاچه ارومیه
در حاشیه‌ی بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از دریاچه ارومیه
بازدید محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از دریاچه ارومیه
در حاشیه بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از دریاچه ارومیه
بازدید محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از دریاچه ارومیه
بازدید محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی از دریاچه ارومیه
در حاشیه بازدید محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی از دریاچه ارومیه
بازدید محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی از دریاچه ارومیه
بازدید عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی از دریاچه ارومیه
بازدید محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از دریاچه ارومیه
منبع : خبرگزاری ايسنا