کد مطلب: 149891
 
تاریخ انتشار : شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۲۳
 
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منطقه اورامانات
منبع : خبرگزاری ايسنا