کد مطلب: 147838
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۰
بندرعباس مرکز استان هرمزگان یکی از بزرگترین شهرهای ایران به عنوان قطب اقتصادی کشور همه ساله در ایام تعطیلات نوروز با سیل عظیم مسافران نوروزی مواجه بود است ولی امسال با توجه به وضعیت کنونی کشور و شیوع ویروس کرونا، شهر وضعیت عادی قرار دارد و تعداد بسیار زیادی از مکان های تفریحی و مجتمع های خرید به دلیل شیوع این ویروس و به منظور پیشگیری و مقابله تعطیل شدند. این روز ها مردم بیشتر در خانه های خود هست و تردد در شهر بسیار کم شده است و فقط در مواقع ضرور جهت خرید و یا کار اداری به خارج منزل رفته البته عده ای هم هستند که این اخطار ها را جدی نگرفته و جهت تفریح داخل شهر رفت و امد میکنند.
 
عده کمی از مردم جهت تفریح در این شرایط به خارج از خانه های خود می آیند
عده کمی از مردم جهت تفریح در این شرایط به خارج از خانه های خود می آیند
بوستان ها و پارکهای شهر بندرعباس به دلیل شبوه ویروس کرونا خلوت هستند و مردم این ایام را بیشتر در خانه های خود هستند
ساحل بندرعباس یکی از پر تجمع ترین سواحل کشور است که در این ایام بسیار خلوت است
عده کمی از مردم جهت تفریح در این شرایط به خارج از خانه های خود می آیند
عده کمی از مردم جهت انجام خرید و کار های اداری در این شرایط به خارج از خانه های خود می آیند
نیرو های خدماتی شهر در این شرایط همیشه سر کار هستند
خیابان های شهر بندرعباس بیشتر از روزهای عادی این شهر خلوت هستند و رفت آمد در ان بسیار کم است
بوستان ها و پارکهای شهر بندرعباس به دلیل شبوه ویروس کرونا خلوت هستند و مردم این ایام را بیشتر در خانه های خود هستند
خیابان های شهر بندرعباس بیشتر از روزهای عادی این شهر خلوت هستند و رفت آمد در ان بسیار کم است
خیابان های شهر بندرعباس بیشتر از روزهای عادی این شهر خلوت هستند و رفت آمد در ان بسیار کم است
ساحل بندرعباس یکی از پر تجمع ترین سواحل کشور است که در این ایام بسیار خلوت است
خیابان های شهر بندرعباس بیشتر از روزهای عادی این شهر خلوت هستند و رفت آمد در ان بسیار کم است
بازارهای بندرعباس به دلیل شیوع کرونا در ایام نوروز تعطیل می باشند
بازارهای بندرعباس به دلیل شیوع کرونا در ایام نوروز تعطیل می باشند
بوستان ها و پارکهای شهر بندرعباس به دلیل شبوه ویروس کرونا خلوت هستند و مردم این ایام را بیشتر در خانه های خود هستند
ورود ماشین های سنگین با پلاک های مختلف در شهر در این شرایط خاص
ساحل بندرعباس یکی از پر تجمع ترین سواحل کشور است که در این ایام بسیار خلوت است
عده کمی از مردم جهت تفریح در این شرایط به خارج از خانه های خود می آیند
عده کمی از مردم جهت تفریح در این شرایط به خارج از خانه های خود می آیند
مسدود کردن ورودی یکی از ساحل های پر رفت آمد بندرعباس به دلیل شیوع کرونا
شهر بندرعباس در ایام نوروز 99
بازارهای بندرعباس به دلیل شیوع کرونا در ایام نوروز تعطیل می باشند
خیابان های شهر بندرعباس بیشتر از روزهای عادی این شهر خلوت هستند و رفت آمد در ان بسیار کم است
خیابان های شهر بندرعباس بیشتر از روزهای عادی این شهر خلوت هستند و رفت آمد در ان بسیار کم است
منبع : خبرگزاری ايسنا