تصاویر / عملیات گندزدایی و ضدعفونی معابر شیراز

خبرگزاری ايسنا , 10 فروردين 1399 ساعت 21:09

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با نظارت کارشناسان علوم پزشکی و استفاده از مواد بی خطر بازار بزرگ میوه و تربار دورازه کازرون شیراز(باتوجه به اینکه در حال حاضر بیشترین و پرترددترین مکان شهر )، ضد عفونی و گند زدایی گردید.کد مطلب: 147826

آدرس مطلب: http://www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/147826/2/تصاویر-عملیات-گندزدایی-ضدعفونی-معابر-شیراز

ایران خبر
  http://www.irankhabar.ir