کد مطلب: 147626
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۰
 
ورودی کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی) یکی از اماکن مهم گردشگری قزوین در اولین روزهای نوروز
اطراف بقعه تاریخی امامزاده سلطان سید محمد قزوین در اولین روزهای نوروز
مسجد النبی قزوین یکی از اماکن مهم گردشگری قزوین در اولین روزهای نوروز
سکوت قزوین
سکوت قزوین
بازار قزوین در اولین روزهای نوروز سال جدید
سکوت قزوین
سکوت قزوین
اطراف مسجد جامع قزوین یکی از اماکن مهم گردشگری قزوین در اولین روزهای نوروز
سکوت قزوین
سکوت قزوین
اطراف بقعه تاریخی امامزاده حسین (ع) قزوین در اولین روزهای نوروز
ورودی مسجد النبی قزوین یکی از اماکن مهم گردشگری قزوین در اولین روزهای نوروز
سکوت قزوین
ورودی حسینیه امینی ها یکی از اماکن مهم گردشگری قزوین در اولین روزهای نوروز
اطراف بقعه تاریخی امامزاده سلطان سید محمد قزوین در اولین روزهای نوروز
سکوت قزوین
سکوت قزوین
سکوت قزوین
سکوت قزوین
سکوت قزوین
اطراف بقعه تاریخی امامزاده حسین (ع) قزوین در اولین روزهای نوروز
سکوت قزوین
منبع : خبرگزاری ايسنا