کد مطلب: 147542
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۲
علی‌رغم بسته بودن تمامی پاساژها و مغازه‌ها و با وجود خلوت بودن اکثر خیابان‌های ارومیه برخی از مردم برای خلاصی از روزهای خانه نشینی و قرنطینه با ماشین‌های خود به سوی تفرجگاه‌ها و یا پارک‌های شهر می‌روند.
 
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
شلوغی تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
شلوغی تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
خیابان‌های شلوغ تفرجگاه‌های ارومیه
منبع : خبرگزاری ايسنا