کد مطلب: 146048
 
تاریخ انتشار : شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۶
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال، جمعه ۲ اسفند، در خانه هنرمندان افتتاح شد.
 
افتتاح هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
افتتاح هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
افتتاح هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
افتتاح هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
افتتاح هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
افتتاح هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
افتتاح هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
افتتاح هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
افتتاح هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
افتتاح هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
هفدهمین نمایشگاه تصویر سال
منبع : خبرگزاری ايسنا