کد مطلب: 145779
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۱
همزمان با روز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و جشن روز زن، مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب توسط آیات عظام تقلید مکارم شیرازی و نوری همدانی در دفاتر این مراجع عظام برگزار شد.
 
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله نوری همدانی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله نوری همدانی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله نوری همدانی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله نوری همدانی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله نوری همدانی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
مراسم عمامه گذاری طلاب در بیت آیت‌الله نوری همدانی، روز میلاد حضرت زهرا(س)
منبع : خبرگزاری ايسنا