کد مطلب: 144735
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۱
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک دوشنبه ۳۰دی ماه با حضور مسعود سلطانی فر وزیرورزش و رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک برگزار شد.
 
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
چهل وهفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک
منبع : خبرگزاری ايسنا