کد مطلب: 143710
 
تاریخ انتشار : شنبه ۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۳
 
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
پرواز تمرینی پاراگلایدر در ارتفاعات جنوبی مشهد
منبع : خبرگزاری ايسنا