کد مطلب: 143647
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۴
خورشید گرفتگی حلقوی ۵ دی ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۰۲:۲۹ به وقت جهانی از شرق شبه جزیره عربستان آغاز شده است. این خورشیدگرفتگی در ایران بصورت جزئی دیده می‌شود و البته میزان گرفتگی در مناطق مختلف کشور متفاوت است.
 
خورشیدگرفتگی ۵ دی - مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - افلاک‌نما دانشگاه فردوسی مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - مشهد
خورشیدگرفتگی ۵ دی - مشهد
منبع : خبرگزاری ايسنا