کد مطلب: 142054
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۹
تجمعاتی در شهرهایی از جمله اهواز، شوشتر، دزفول، گچساران، آبادان، خرمشهر، ماهشهر،شیراز، بندرعباس، تبریز، گرگان،‌ خرم‌آباد،‌ قم،‌ ایلام ، کرج، سنندج، ‌دورود، قزوین، اراک، مهدیشهر،‌ گرمسار و شاهرود در اعتراض به سهمیه‌بندی و گران شدن بنزین انجام شد که بعضا تا عصر امروز شنبه ۲۵ آبان نیز ادامه داشت. در برخی شهرها از جمله اهواز، مشهد، اصفهان، شیراز و تهران این اعتراضات بعضا با شکل‌گیری ترافیک شدید و بسته شدن برخی راه‌ها نمود می‌یافت.
 
اعتراضات امروز تهران (اتوبان امام علی )در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران (اتوبان امام علی )در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران (اتوبان امام علی )در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران (اتوبان امام علی )در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران (اتوبان چمران )در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران (اتوبان چمران )در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران (اتوبان چمران )در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران (اتوبان چمران )در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران (اتوبان چمران )در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران (اتوبان چمران )در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز تهران در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - تبریز
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - تبریز
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - تبریز
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - تبریز
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - تبریز
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - تبریز
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - ساری
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - ساری
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - ساری
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - کرمان
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - کرمان
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - کرمان
برخی اعتراضات امروز شیراز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
برخی اعتراضات امروز شیراز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
برخی اعتراضات امروز شیراز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - اصفهان
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - اصفهان
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - اصفهان
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - اصفهان
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - اصفهان
اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - اصفهان
برخی اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - ارومیه
برخی اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - ارومیه
برخی اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - ارومیه
برخی اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - ارومیه
برخی اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - اهواز
برخی اعتراضات امروز در پی گرانی و سهمیه‌بندی بنزین - اهواز
منبع : خبرگزاری ايسنا